Informacje o podróży

Kierunek wyjazdu:

Termin wyjazdu:

Cena wyjazdu:

Dane użytkownika

Nazwisko (zgodnie z dokumentem zabieranym na wyjazd)

Imiona (zgodnie z dokumentem zabieranym na wyjazd)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania)

Seria i numer dokumentu (paszportu lub dowodu osobistego, w zależności od trasy)

Data wydania dokumentu

Data ważności dokumentu

W pokoju hotelowym chcę mieszkać z: (proszę wpisać nazwisko współlokatora) lub proszę o pokój jednoosobowy za dopłatą

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje poniższa klauzula zgody na przetwarzanie danych:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji imprezy turystycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania moich danych jest moja zgoda. Zostałem poinformowany i akceptuję, że odbiorcami danych mogą być np. towarzystwa ubezpieczeniowe, wykonawcy usług turystycznych (w tym linie lotnicze, hotele itd.).

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przed okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.